Ahad, 15 April 2012

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU
RINGKASAN DAN PEMAHAMAN (KERTAS 2)
KELAS : 1 INDAH JUMLAH MURID : 34 ORANG MASA : 220-330PM

TAJUK : Kebaikan laman blog kepada masyarakat hari ini.

OBJEKTIF : PADA AKHIR P&P DIHARAP MURID-MURID DAPAT;
i-menyenaraikan sekurang-kurangnya lima daripada lapan isi utama dalam petikan.

BIDANG INTERPERSONAL:(1.0)Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan
F.S : (2.1)Mencetuskan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam
perbincangan.
BIDANG MAKLUMAT: F.U (7.0)Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,dibaca dan ditonton.
F.s (7.1)Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama,isi penting dan
isi relevan tentang bahan yang didengar,dibaca dan ditonton.

BIDANG ESTETIK: F.U (12.4)Menyusun isi dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan
yang koheren.
HHP : Aras 1 (i)Mengenalpasti isi yang sesuai dengan tajuk.
Aras 2 (ii)Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang wacana sesuai.
Aras 3 (iii)Mengenalpasti dan membetulkan kesalahan tandabaca dan ejaan serta menyemak semula isi
yang bersesuaian dengan tajuk.
Aktiviti : (i)Murid membaca petikan yang bertajuk 'kebaikan laman blog kepada masyarakat hari ini'.
(ii)Murid mengenalpasti isi dalam petikan
(iii)Guru membimbing murid menyusun maklumat mengikut kepentingan dan urutan peristiwa
berdasarkan bahan yang dibaca.
(iv)Latihan membina perenggan yang kemas dengan menyusun semua ayat dan maklumat dalam
perenggan.
(v) Menyambung ayat-ayat dengan penanda wacana.
Kemahiran Bahasa: Mendengar,bertutur,membaca dan menulis.
Sistem Bahasa : Morfologi: Kata Kerja Sintaksis :Bina ayat.
Pengisian kurikulum : (i)Ilmu : ICT (ii) Nilai : Hubungan sejagat
Kemahiran Bernilai Tambah : (i) Kemahiran Berfikir (ii) Kajian Masa Depan
BBM : (i)Bahan Edaran 'Kebaikan Laman Blog kepada masyarakat hari ini'.
(ii)Buku Rujukan Pan ASia
Refleksi : (i)Seramai 20 orang murid berjaya mengenalpasti isi yang terdapat di dalam petikan
(ii)10 orang masih perlu dibimbing untuk mengenalpasti isi dalam petikan
(iii) Empat orang murid lagi perlu dipulih supaya mamtap dalam Kemahiran Bahasa,'membaca' dan
menulis.
(iv) Keseluruhan objektif tercapai.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan